Naše ciele

Cieľom združenia je podpora a rozvíjanie aktivít na národnej i medzinárodnej úrovni filmovej a masmediálnej tvorby. Združenie bude uskutočňovať publikačné, vzdelávacie a organizačné činnosti s cieľom zvýšiť filmovú a masmediálnu gramotnosť občanov a pomôcť im pri realizácii ich projektov.

Naši členovia

Stanislav Králik

dokumentarista

Růžena Rausová

dokumentaristka

Peter Paulus

dokumentarista

Kristína Klimeková Blanárová

dokumentaristka

Kontakty

SPRÁVNA RADA
Predseda:   Mgr. art. Stanislav Králik
Členovia:   Mgr. art. Růžena Rausová,  Bc. Peter Paulus

 • Address

  Orgovánová 3413/2
  945 01 Komárno
  Slovakia
  IČO: 45782415
 • Phone

  +421 915 177 077
 • Email

  badideask@gmail.com